Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Relacje

Dekorowaliśmy Europejską Choinkę

"Stajemy się obywatelami Europy i świata
nie zatracając swych korzeni."
J. Delors'e

W czasach budowania jedności Europy w procesie oddziaływania pedagogicznego w zreformowanej szkole znalazła swoje miejsce edukacja europejska. Jej elementy włączone zostały do programu nauczana na wszystkich etapach kształcenia. Zakres tych treści dostosowany jest do możliwości uczniów. Łączą się one między innymi z edukacją regionalną, ekologiczną, medialną.
Przedszkole nasze od dnia 17.10.2010 r. bierze udział w międzynarodowym programie eTwinning.
eTwinning to unijny program pod patronatem Komisji Europejskiej, mający za zadanie pomoc w realizacji projektów przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzieci i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.
Projekty, w których uczestniczy w tym roku nasze przedszkole to :
-Decorating the European Christmas Tree! (Dekorujemy Europejską choinkę!)
-Celebrete together (Świętujemy razem)
Projekty mają na celu wymianę informacji dotyczących życia dzieci w różnych krajach europejskich. Dzieci mają możliwość wirtualnego poznania nowych kolegów, porównania kultur różnych krajów europejskich. Wymieniły krótkie filmy wideo, prace plastyczne, życzenia świąteczne i kolędy. Przedstawią tradycje swojego regionu i poznają tradycje w krajach swoich kolegów.
Projekty eTwinning angażują dzieci, stając się ich pasją.
Jesteśmy przekonani, że to czego wszyscy uczymy się z pasją, na zawsze w nas pozostaje. eTwinning daje radość poznawania świata i przyjaciół tak bliskich, choć tak dalekich!

Nasze przedszkole jest niezwykłe - to Przedszkole eTwinning!
Relacja 2012-02-21, 22:40 | autor: Małgorzata Jamroziak
Przedszkolowo.pl logo