Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Zasady uczęszczania dzieci do ZSO Przedszkola Samorządowego nr 3 im. Ewy Lewańskiej od 1.09 2020r

1.Do przedszkola przychodzą TYLKO dzieci zdrowe.
2.Przyprowadzane są tylko przez JEDNĄ osobę dorosłą, która ma nos i usta zakryte maseczką.
3.Rodzice wchodzą TYLKO do holu przedszkola. W uzasadnionych przypadkach ( trudności adaptacyjne dziecka) rodzic może wejść do szatni przedszkolnej i pomóc dziecku w przebraniu się. Jeżeli w holu zbierze się zbyt duża ilość rodziców, kolejni będą musieli poczekać chwilę przed budynkiem przedszkola w odstępach 1,5 od siebie.
4.Dziecko przynosi obuwie na zmianę, własne kredki i kolorowankę. Wszystko podpisane.
5.Rodzic ma obowiązek uaktualniać swój numer telefonu i zawsze odbierać telefon z przedszkola.
6.Rodzic informuje placówkę o kwarantannie któregoś z domowników.
7.W przypadku kwarantanny któregoś z domowników, dziecko nie przychodzi do przedszkola.

Komunikat 2020-08-31, 13:42 | autor: Joanna Barglik
Przedszkolowo.pl logo