Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

Mój region w czterech porach roku - ogólnopolski konkurs fotograficzny

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna swojego regionu, kształtowanie postawy patriotycznej oraz tolerancji i szacunku wobec wielokulturowości, ukierunkowanie zainteresowań dzieci oraz pobudzenie ich aktywności
Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy, AGFA FOTO – LAB
Adres organizatora: Przedszkole Sam. Nr 3 im. Ewy Lewańskiej
ul. Niepodległości 27
88 – 150 Kruszwica
Tel.: 523515872
e-mail: przedszkolepodtopola@wp.pl
Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:
• Dyrektor Przedszkola Sam. Nr 3 – Ewa Urbanek
• Koordynator – Elżbieta Olejnik
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców
2. Przedmiotem konkursu jest fotografia przyrody o dowolnym formacie
3. Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace indywidualne
4. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora
5. Do każdego zdjęcia należy dołączyć metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres
6. Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja
7. Termin nadsyłania prac: 5 maj 2014
Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową na adres przedszkola z dopiskiem ,,Mój region w czterech porach roku” lub osobiście do kancelarii przedszkola
8. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas transportu
10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkoleewalewanska.przedszkolowo.pl

11. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub
e-mailem przez organizatora
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy: 16 maja 2014, o godz.: 10.00
W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł stawić się osobiście, nagroda oraz dyplom zostaną przesłane pocztą
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) oraz wszelkiego typu publikacji
13. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy ciekawych pomysłów!
Konkurs trwał do: 2014-05-05, 00:00
Konkurs 2014-01-05, 11:03 | autor: Elżbieta Olejnik
Przedszkolowo.pl logo