Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Konkursy

PRZYPOMINAM! Konkurs fotograficzny ,,Mój region w czterech porach roku"

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania piękna swojego regionu, kształtowanie postawy patriotycznej oraz tolerancji i szacunku wobec wielokulturowości, ukierunkowanie zainteresowań dzieci oraz pobudzenie ich aktywności
Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe Nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy, AGFA FOTO – LAB
Adres organizatora: Przedszkole Sam. Nr 3 im. Ewy Lewańskiej
ul. Niepodległości 27
88 – 150 Kruszwica
Tel.: 523515872
e-mail: przedszkolepodtopola@wp.pl
Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu:
• Dyrektor Przedszkola Sam. Nr 3 – Ewa Urbanek
• Koordynator – Elżbieta Olejnik
Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców
2. Przedmiotem konkursu jest fotografia przyrody o dowolnym formacie (4 zdjęcia – po jednym z każdej pory roku)
3. Do konkursu można zgłosić wyłącznie prace indywidualne
4. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora
5. Do każdego zdjęcia należy dołączyć metryczkę: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, telefon, adres
6. Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołana komisja
7. Termin nadsyłania prac: 5 maj 2015
Prace konkursowe należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście na adres: Przedszkole Samorządowe Nr 3, im Ewy Lewańskiej, ul. Niepodległości 27, 88-150 Kruszwica( z dopiskiem ,,Mój region w czterech porach roku” )
8. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody oraz dyplomy

9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkoleewalewanska.przedszkolowo.pl
10. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub
e-mailem przez organizatora
Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy: 15 maja 2015, o godz.: 10.00 podczas obchodów Dnia Patrona
W przypadku, gdy laureat nie będzie mógł stawić się osobiście, nagroda oraz dyplom zostaną przesłane pocztą
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm) oraz wszelkiego typu publikacji
12. Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy ciekawych pomysłów!
Konkurs trwał do: 2015-05-05, 23:59
Konkurs 2015-04-12, 15:51 | autor: Elżbieta Olejnik
Przedszkolowo.pl logo